Město Stárkov
Město Stárkov

barokní zámek s parkem

některé domy lemující náměstí, doplněné Mariánským sloupem a klasicistní kašnou

mlýn Dřevíček (+ odkaz Toulavá kamera)

Zastavení dvanácté

Dvanácté zastavení je vyvrcholením celého cyklu a představuje ukřižovaného a umírajícího Krista. Je popsáno v evangeliu Matoušově (27, 45-50), Markově (15, 33-37), Lukášově (23, 44) i Janově (19, 25-28). Scéna ukřižování je hlavním tématem křesťanského umění. Její zobrazování prošlo řadou změn, odrážejících v průběhu času nejen umělecký styl a individualitu umělce, ale i měnící se způsob křesťanského prožívání biblického textu.cesta

Matouš 27, 45-50:"Od dvanácté hodiny nastala tma po celé zemi až do třetí. Kolem tří hodin vykřikl Ježíš hlasitě:˙Eli, Eli, lema sabachthami ?˙, to jest: ˙Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?˙. Jakmile to uslyšeli někteří z těch, kteří tam stáli, říkali:˙Volá Eliáše!˙. Hned jeden z nich odběhl, vzal houbu, namočil ji do octového vína, nastrčil ji na třtinu a chtěl mu dát píti. Ostatní však řekli:˙Počkej, ať uvidíme, zdali Eliáš přijde jej zachránit.˙. Ježíš zase hlasitě vykřikl a vypustil duši."

Marek 15, 33-37:"O dvanácti hodinách nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině vykřikl Ježíš hlasitě: ˙Eloi, eloi, lama sabachthani˙, což přeloženo znamená: ˙Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?˙ Někteří z těch, kteří stáli blízko to slyšeli a říkali:˙Hle, volá Eliáše.˙ Někdo odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil na třtinu a chtěl jej napojiti, řka:˙Počkejte, uvidíme, zdali ho Eliáš přijde sejmout.˙ Ježíš však hlasitě vykřikl a vydechl naposled.

Lukáš 23, 44-45:"Bylo již asi dvanáct hodin, tu nastala tma na celé zemi až do tří hodin, poněvadž se zatmělo slunce. Chrámová opona se vprostředku roztrhla. Ježíš vykřikl hlasitě:˙Otče, do tvých rukou skládám svého ducha.˙ Jakmile to dořekl, vydechl naposled."

Jan 19, 25-28:" Stály pak u Ježíšova kříže jeho matka a sestra jeho matky, Maria Kleofášova a Maria z Magdaly. Když Ježíš uviděl svou matku a s ní stujícího učedníka, jehož miloval, řekl matce:˙Ženo, hle tvůj syn!˙ Potom řekl učedníkovi:˙Hle, tvá matka!˙ Od té hodiny vzal si ji učedník k sobě.Potom když Ježíš věděl, že již je všecko dokonáno, aby se naplnilo písmo, řekl:˙Žízním.˙ Stála tam nádoba plná octa. Vložili tedy houbu naplněnou octem na hyzopovou tyč a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl:˙Dokonáno jest!˙, sklonil hlavu a vydechl ducha."

Křížová cesta ve fotoalbu
Procházka po křížové cestě

Komunální služby

Květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, středa 31. 5. 2023
jasno 15 °C 6 °C
čtvrtek 1. 6. jasno 19/6 °C
pátek 2. 6. jasno 22/10 °C
sobota 3. 6. jasno 24/11 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Len vysetý posledního května se dobře zvedne, protože Petruška ráda přede.