Město Stárkov
Město Stárkov

barokní zámek s parkem

některé domy lemující náměstí, doplněné Mariánským sloupem a klasicistní kašnou

mlýn Dřevíček (+ odkaz Toulavá kamera)

Procházka po křížové cestě

cesta

"Vám všem, kteří jdete s bolestí v duši touto cestou, zpytujte, zda ta vaše je tak velká, jako ta má." 

Takto by nás ještě před dvěma staletími uvítala úvodní deska křížové cesty.  Nápis je vytesán ve staroněmčině. Křížová cesta začíná nad kostelem svatého Josefa a pokračuje několik set metrů nahoru podél lesa. Jednotlivá zastavení jsou umístěna v nepravidelných rozestupech, které se na konci cesty zkrátí na příjemných několik metrů a tak si můžeme prohlídku několika posledních zastavení pořádně vychutnat. Nezbývá, než Vám popřát šťastnou cestu . . .

1.Zastavení: Kristus je ukazován davu a Pilát sedí na vyvýšeném místě. 

Zastavení prvníNa prvním zastavení je Kristus ukazován davu. Pilát sedí na vyvýšeném místě na křesle a vojáci předvádějí poníženého Krista. Kompozice figurálního reliéfu se vlní v plynulé kaskádě dolů a zastavuje se u postavy Ježíše Krista. Za jeho zády je náznak palácové architektury. Naléhavostí výrazu a úrovní plastické modelace patří první zastavení k nejlepším. 
Ježíšova cesta na Kalvárii je popsána v evangéliích, v líčení pašijového cyklu však nejsou evangelia jednotná. První zastavení křížové cesty ve Stárkově představuje Krista před Pilátem (viz výše): 
Matouš 27,11; Marek 15,2; Lukáš 23,2; Jan 18, 29. 

Křížová cesta ve Stárkově je pozoruhodným sochařským dílem Bartoloměje Henricha (Hendrycha) z Litomyšle. Byla postavena v roce 1755, svědčí o tom mimo jiné signatura a vročení nahoře na zadní straně jejího prvního zastavení. Křížovou cestu dal postavit na vlastní náklady radní Johannes Schroll, který roku 1735 vykonal cestu do Jeruzaléma. Na konci cesty byla zřízena křížová kaple Čtrnácti pomocníků.

2.Zastavení: Kristus přejímá od vojáků kříž, který dále nese sám. 

Zastavení druhéDruhé zastavení zobrazuje Krista, jak přejímá od vojáků kříž. Téma je popsáno v Janově evangeliu (19,17) a sochař ho provedl přesně, popisně podle bible. 
Historicky je doloženo, že v římské době nesli odsouzenci své kříže sami, a to pouze vodorovné břevno. Na místě popravy byl již v zemi osazen sloup. Umělci v minulosti však neznali tuto historickou skutečnost. 

Křížová cesta prošla v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí. Že to neměla nikdy s lidmi ani počasím lehké dokládá už zápis z kroniky z poloviny 19.století: "Již delší dobu je stav křížové cesty velmi neradostný, protože reliéfní figury vojáků a židů na kamenných sochách byly zlomyslně otlučeny kamením a rukama nerozumných a rozpustilých dětí. Naproti tomu postavy Spasitele a ostatních svatých neutrpěly žádnou škodu. Tyto škody byly sochařem pečlivě opraveny a obrazové výjevy na všech zastaveních nově omalovány a částečně pozlaceny, takže opět nabízejí krásný pohled." 

3.Zastavení: Kristus poprvé klesl pod křížem. 
Zastavení třetí

Třetí zastavení zobrazuje Krista klesajícího pod křížem. Toto téma nevychází z evangelia, je výsledkem tradice a interpretace bible. Vytvořilo se patrně pod vlivem zmínky o Šimonovi z Kyrény. 
Sochař Bartoloměj Henrich vytvářel svá umělecká díla především v okolí Litomyšle, ve Stárkově je jeho dílem kromě cesty socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem. Materiálem křížové cesty je jemnozrnný pískovec z lomů v Libné na Broumovsku. Původně měl narůžovělou barvu, ale vlivem povětrnosti zešedl.

4.Zastavení: Kristus se setkává se svou matkou. 
Zastavení čtvrté

Čtvrté zastavení rovněž vychází z tradice. Umělec zde zobrazil Krista, který se setkává se svou matkou. 
Křížová cesta ve Stárkově má 14 zastavení a na počátku jeden úvodní panel s textem, který je dnes pro zašlost nečitelný. V závěru cesty stojí barokní kaplička. Je zachycena spolu s křížovou cestou na nejstarší malované vedutě městečka Stárkova z poloviny 18. století. Uvnitř kapličky je malý barokní oltářík, vysoký asi dva metry.

5.Zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Kristovi nést kříž. 
Zastavení páté

 Páté zastavení ukazuje Šimona z Kyrény, jak pomáhá Kristovi nést kříž (Marek 15, 21). 
Křížovou cestu tvoří soubor vysokých figurálních reliéfů umístěných na bohatě zdobených panelech. Jednotlivá zastavení jsou postavena na schůdcích tvořících základnu. Jsou sestavena vždy ze tří pískovcových bloků. Celková výška jednotliých zastavení křížové cesty je 2,7 m. Podstavec je dvoustupňový, ve střední části předsazený. Figurální reliéfy mají rozměr 120 x 110 cm, ve střední části jsou plasticky rámovány, na bočních stranách se objevuje motiv zavěšených střapců.

6.Zastavení:Kristus se setkává s Veronikou, která mu podává roušku na osušení tváře. 
Zastavení šesté

Šesté zastavení představuje setkání s Veronikou, která Kristovi podává roušku na osušení tváře. Zobrazení opět vychází z křesťanské tradice.
Reliéfy vykazují řadu poškození, způsobených zčásti zvětráním materiálu, zčásti násilným zásahem. Jako celek je křížová cesta dobře zachována, je úplná a vyžaduje pouze opravu a konzervaci.

7.Zastavení: Kristus podruhé padá pod křížem. 
Zastavení sedmé

Sedmé zastavení ukazuje Kristův pád pod křížem. V evangeliích také není popsáno a je také výsledkem tradice.
Vysoký reliéf figurálních kompozic ukazuje určité rozdíly v provedení způsobené dílenskou produkcí, ale figurální kompozice, zaplňující v plynulých křivkách plochu určenou k sochařskému ztvárnění, prozrazují jednotknou stylovou myšlenku sochaře Bartoloměje Henricha. Pojetí reliéfů je méně dramatické, ale o to více výpravné a epické s charakteristickou barokní divadelností. Mezi plasticky nejkvalitnější reliéfy patří zejména zastavení 1, 3, 5, 8, 10, 12 a 13. Nejslabší modelace je na zastaveních 6 a 7. Zastavení číslo 7 je umístěno v lese a značně poškozeno zvětráním a nadměrnou vlhkostí.

8.Zastavení: Jeruzalémské ženy oplakávají Krista.

Zastavení osmé

Osmé zastavení představuje jeruzalémské ženy oplakávající Krista. Je popsáno v Lukášově evangeliu (23, 27-31).

 

9.Zastavení: Kristus potřetí klesá pod křížem a voják ho bičuje. 
Zastavení deváté

Kristus potřetí klesá pod křížem. Ve 14. a 15. století byl Kristus zobrazován, jak nese kříž vzpřímený a bez obtíží. Postupně se ve výjevech pašijového cyklu stále více zvýrazňovaly rysy Kristova utrpení. V devátém zastavení vidíme římského vojáka, jak bičem nutí Krista, aby pokračoval v cestě. Konkrétní biblický podklad pro scénu neexistuje. 

Méně obvyklou kompozici  ukazuje zastavení třinácté. Panna Maria drží Krista v náručí čelně, před sebou, heraldicky vlevo  klečí u Kristivých nohou Anděl smrti a rouškou zahaluje Kristovo tělo. Levou Kristovu ruku drží andělíček hledící vzhůru, podobně jako Panna Maria. Figurální kompozice vytváří magický trojúhelník, v jehož středu je Kristovo srdce.

10.Zastavení: Vojáci svlékají Krista z roucha.
Zastavení desáté

 Desáté zastavení ukazuje, jak vojáci svlékají Kristovi roucho. Popsáno je v evangeliu Janově (19, 23) a Lukášově (23, 24). Evangelisté tuto scénu podrobně nerozvádějí, ale je přítomna v odkazech na vojáky losující o Kristovi šaty.


Ikonograficky představuje sochařský celek stěžejní události Kristových pašijí. Text bible byl pro umělce zcela závaznou a neměnnou předlohou, ale konkrétní umělecké pojednání a zobrazení je volné. Bylo pojednáno zcela na individualitě umělce, jakým konkrétním způsobem téma umělecky pojedná. Volnost ponechaná umělcům i vývoj tradice v interpretaci pašijového cyklu vedly k postupným změnám v pojetí. V 15. století byla Kristova cesta na Kalvárii (místo Kristova ukřižování se aramejsky nazývalo Golgota, tj. Lebka; název přeložen do latiny jako Calvaria) rozdělena  na sedm zastavení, v době baroka se počet témat rozšířil na čtrnáct.

11.Zastavení: Vojáci přibíjejí Krista na kříž. 
Zastavení jedenácté

Jedenácté zastavení ukazuje vojáky přibíjející Krista na kříž, jak uvádí evangelium Matoušovo (27, 33-56), Markovo (15, 24-26), Lukášovo (23, 33) a Janovo (19, 18).

 

12.Zastavení: Ukřižovaný a umírající Kristus se obrací k lotru po pravici.
Zastavení dvanácté

 Dvanácté zastavení je vyvrcholením celého cyklu a představuje ukřižovaného a umírajícího Krista. Je popsáno v evangeliu Matoušově (27, 45-50), Markově (15, 33-37), Lukášově (23, 44) i Janově (19, 25-28). Scéna ukřižování je hlavním tématem křesťanského umění. Její zobrazování prošlo řadou změn, odrážejících v průběhu času nejen umělecký styl a individualitu umělce, ale i měnící se způsob křesťanského prožívání biblického textu.

13.Zastavení: Panna Maria drží v náručí mrtvého Krista.
Zastavení třinácté

Třinácté zastavení ukazuje snímání z kříže. Také ono prodělalo v uměleckých interpretacích řadu změn.  Je popsáno v evangeliu Markově (15, 46), Lukášově (23, 53) a Janově (19, 38-40).

 

14.Zastavení: Kristus uložený do hrobu.
Zastavení čtrnácté

Čtrnácté zastavení zobrazuje Krista uloženého do hrobu.  Je popsáno v evangeliu Matoušově (27, 60), Markově (15, 46), Lukášově (23, 53) a Janově (19, 40).


 

KapleKaplička Čtrnácti pomocníků. 

A jsme na konci křížové cesty, u kapličky si na lavičce můžete pořádně odpočinout. 

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 15 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 25/15 °C
pondělí 15. 7. skoro jasno 27/16 °C
úterý 16. 7. déšť 23/17 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

Zapláče-li Markyta, bude dešťů do syta.