Stárkov - splašková kanalizace a ČOV Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 20 Listopad 2014 23:39

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Stárkov.

V rámci projektu je navrženo: 3,24 km gravitační  kanalizace, 0,847 km výtlaku a 4 čerpací stanice.

Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 511 EO z oblasti ležící v CHKO Broumovsko, pásma ochrany vodního zdroje a CHOPAV.

Finanční objem a dotační program

Předpokládané investiční náklady akce činí 28,7 mil. Kč bez DPH.

Z toho dotace z Fondu soudržnosti činí: 20,95 mil. Kč bez DPH.

Z toho dotace ze Státního rozpočtu ČR činí: 1,2 mil. Kč bez DPH.

Operační program životní prostředí

Prioritní osa: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.1 – Snížení znečištění vod

Podoblast podpory: 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Zahájení stavebních prací: 1. 7. 2014

Předpokládané dokončení díla: 30. 6. 2015

Aktualizováno Čtvrtek, 20 Listopad 2014 23:47