Zahájení prací na kanalizaci Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 29 Srpen 2014 23:48

logolink

 

MĚSTO STÁRKOV OZNAMUJE ZAHÁJENÍ PRACÍ NA STAVBĚ

„Stárkov – splašková kanalizace a ČOV“

Investor stavby:

Město Stárkov, IČO 00273066, Stárkov čp.82, 549 36 zastoupené Rudolfem Pernicou, starostou města.

Dodavatel stavby:

STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ:25275119, odpovědná osoba: Ing. Lukáš Horálek, obchodní ředitel a Ing. Jiří Nosek, hlavní stavbyvedoucí.

Zmocněnec objednatele

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, zastoupený: Ing. Janem Dománěm - technický dozor investora.

Projektant: Jindřich Řezníček, Projektant vodárenských zařízení, Palachova 1742, 547 01 Náchod.

Zahájení prací: 1. 8. 2014.

Předpokládaný datum dokončení prací:

Dokončení stavební a technologické části ČOV 31. 3. 2015 (9 měsíců).

Dokončení a předání ostatních částí díla 30. 6. 2015 (12 měsíců).

Průběh prací je orientačně znázorněn v přiloženém „Harmonogramu prací“.

Harmonogram bude průběžně aktualizován především v roce 2015 v přímém důsledku klimatických podmínek, geologických podmínek a jiných vlivů (např. práce v komunikacích ve správě SUS KHk).

Započetí prací na jednotlivých úsecích a způsob jejich provádění ohlásí a upřesní před jejich započetím majitelům dotčených nemovitostí hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Nosek, mobil 737 269 519, nebo jím pověřený pracovník.

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí (dotace).

Celkové předpokládané náklady stavby bez DPH: 35 154 632,- Kč

Dotace: 25 062 402,- Kč

Spoluúčast Města Stárkova: 10 092 230,- Kč

Konečné náklady budou vyčísleny po skutečném provedení stavby.

Kompletní informace + MAPA

 

Aktualizováno Pondělí, 08 Září 2014 05:42