SMS

Poplatky za odpady vybíráme od 12.2. do 28.3.2018.

Zveme vás 3.3. na tradiční sportovní karneval, více na plakátu...

Zveme vás 17.3. na dětský karneval, více na plakátu...

 

Aktuálně
Aktuálně 2018 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Marek Šedivý   
Středa, 31 Leden 2018 00:55

Poplatky za odpady vybíráme od 12.2. do 28.3.2018.

Zveme vás 3.3. na tradiční sportovní karneval, více na plakátu...

Zveme vás 17.3. na dětský karneval, více na plakátu...

 

Aktualizováno Středa, 14 Únor 2018 14:26
 
Nabídka levné elektřiny PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 29 Září 2016 21:06

Po dotazech občanů Město Stárkov sprostředkovává nabídku levnější silové elektrické energie.

Více na letáku . . .

Aktualizováno Středa, 04 Leden 2017 00:16
 
Stárkov - splašková kanalizace a ČOV PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 20 Listopad 2014 23:39

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Stárkov.

V rámci projektu je navrženo: 3,24 km gravitační  kanalizace, 0,847 km výtlaku a 4 čerpací stanice.

Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 511 EO z oblasti ležící v CHKO Broumovsko, pásma ochrany vodního zdroje a CHOPAV.

Finanční objem a dotační program

Předpokládané investiční náklady akce činí 28,7 mil. Kč bez DPH.

Z toho dotace z Fondu soudržnosti činí: 20,95 mil. Kč bez DPH.

Z toho dotace ze Státního rozpočtu ČR činí: 1,2 mil. Kč bez DPH.

Operační program životní prostředí

Prioritní osa: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Oblast podpory: 1.1 – Snížení znečištění vod

Podoblast podpory: 1.1.1 – Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Zahájení stavebních prací: 1. 7. 2014

Předpokládané dokončení díla: 30. 6. 2015

Aktualizováno Čtvrtek, 20 Listopad 2014 23:47
 
Zahájení prací na kanalizaci PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 29 Srpen 2014 23:48

logolink

 

MĚSTO STÁRKOV OZNAMUJE ZAHÁJENÍ PRACÍ NA STAVBĚ

„Stárkov – splašková kanalizace a ČOV“

Investor stavby:

Město Stárkov, IČO 00273066, Stárkov čp.82, 549 36 zastoupené Rudolfem Pernicou, starostou města.

Dodavatel stavby:

STAVOKA KOSICE a.s., Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ:25275119, odpovědná osoba: Ing. Lukáš Horálek, obchodní ředitel a Ing. Jiří Nosek, hlavní stavbyvedoucí.

Zmocněnec objednatele

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, zastoupený: Ing. Janem Dománěm - technický dozor investora.

Projektant: Jindřich Řezníček, Projektant vodárenských zařízení, Palachova 1742, 547 01 Náchod.

Zahájení prací: 1. 8. 2014.

Předpokládaný datum dokončení prací:

Dokončení stavební a technologické části ČOV 31. 3. 2015 (9 měsíců).

Dokončení a předání ostatních částí díla 30. 6. 2015 (12 měsíců).

Průběh prací je orientačně znázorněn v přiloženém „Harmonogramu prací“.

Harmonogram bude průběžně aktualizován především v roce 2015 v přímém důsledku klimatických podmínek, geologických podmínek a jiných vlivů (např. práce v komunikacích ve správě SUS KHk).

Započetí prací na jednotlivých úsecích a způsob jejich provádění ohlásí a upřesní před jejich započetím majitelům dotčených nemovitostí hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Nosek, mobil 737 269 519, nebo jím pověřený pracovník.

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí (dotace).

Celkové předpokládané náklady stavby bez DPH: 35 154 632,- Kč

Dotace: 25 062 402,- Kč

Spoluúčast Města Stárkova: 10 092 230,- Kč

Konečné náklady budou vyčísleny po skutečném provedení stavby.

Kompletní informace + MAPA

 

Aktualizováno Pondělí, 08 Září 2014 05:42
 
Informace o dopravních značkách ve školní ulici PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 20 Říjen 2011 06:37

Ve školní ulici byly instalovány retardéry a související dopravní značení. Instalaci provází spousta dohadů a nepřesností.

Naskenovali jsme pro vás dokumenty související s retardéry (jeden soubor .PDF):

Dopravní značení ve Stárkově 2011

Aktualizováno Čtvrtek, 20 Říjen 2011 06:43
 


© 2018 Město Stárkov
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.